Programista gier komputerowych

Programista gier komputerowych na kierunku Informatyka inżynierska studia stacjonarne I stopnia

W Polsce nie istnieje kierunek związany z tworzeniem gier wideo. Specjalizacje na niektórych uczelniach oraz prywatne podyplomowe akademie to za mały wymiar godzin dydaktycznych, czasu by zgłębić całą i kompleksową wiedzę na ten temat. Wiedza związana z tworzeniem gier wideo wymaga utworzenia innego trybu kształcenia oraz stworzenia szeregu nowych przedmiotów.

Programista gier komputerowych to specjalność oparta na przedmiotach informatycznych i razem z przedmiotami z innych dziedzin nauki tworzy nowoczesną, pierwszą na uniwersytecie, taką specjalność. Zakres wiedzy rozciągnięty od informatyki, matematyki, grafiki, muzyki-dźwięku do zarządzania projektami włącznie zaspokoi wymagania tej specjalności.

Godnym zwrócenia uwagi jest fakt, że wiele narzędzi i programów, które posłużą do nauki jest na specjalnej, akademickiej licencji, a niektóre nawet są za darmo.

Kierunek inżynierski zawiera mógłby sześć głównych przedmiotów, które wybierane byłyby w standardowym toku studiów. Przedmioty te byłyby następujące:

  • Programowanie w środowisku gier,
  • Języki skryptowe,
  • Grafika 2D,
  • Grafika 3D,
  • Animacja postaci,
  • Projektowanie poziomów
  • i wiele innych.

Na studiach uzupełniających drugiego stopnia, stworzone zostaną specjalności (bądź podobne kierunki nauczania), które poszerzyłyby zakres wiedzy specjalności studiów pierwszego stopnia o bardziej zaawansowane pojęcia i praktyki, staże.

Niedawno zorganizowana konferencja Game Day (od 2010 do 2012, odbywająca się cyklicznie) pokazała współpracę Uniwersytetu i firm z branży gier wideo. Prezesi firm wyrazili zgodę na organizowanie wykładów dla studentów oraz szkoleń i kursów dla kadry przez ich pracowników. Jest to bardzo ważne, ponieważ jest to praktyczna, branżowa wiedza, która dałaby podwaliny realizowania długofalowego procesu ukształtowania dydaktyki w tym kierunku. Posiadając taką wiedzę szybciej i prężniej przyszły kierunek studiowania, który bazowałby na tej współpracy w ramach specjalności PGK, stanie się emblematem Uniwersytetu.

Powstanie takiej specjalności zwiększa również zainteresowanie Uniwersytetem i kierunkiem Informatyka inżynierska. Zakres przedmiotów i dziedzin wiedzy, które są wymagane skłoni zapewne inne jednostki do szeroko rozumianej współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej. Powstało już wiele publikacji naukowych na tematy związane z tworzeniem gier wideo. Dowodzi to więc, że gry wideo to nie tylko rozrywka i zabawa, ale też specjalistyczna nauka i wiedza.

Oczekiwania ze strony studentów i rynku gier

Aby zbadać oczekiwania wobec specjalności, przeprowadzono ankietę wśród studentów oraz uczniów planujących pójść na studia informatyczne. Ankietę przeprowadzono za pomocą serwisu moje-ankiety.pl, składała się ona zarówno z pytań jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru.

Pytania w ankiecie stworzono tak, aby ocenić zainteresowanie specjalnością, motywacją studentów do wybrania tego kierunku nauczania, oraz sytuacją na rynku pracy w branży, dotyczącej programisty gier komputerowych. Zdecydowana większość respondentów jest zainteresowana specjalnością– aż 87% deklaruje chęć zapisania się na taki sposób nauczania. Dokładnie taka sama liczba respondentów uważa, że specjalność pomoże rozwijać ich zainteresowania. Pytanie o stanowiska, na jakie respondent chciałby się aplikować po skończeniu kierunku studiów, jest wielokrotnego wyboru: każdy ankietowany mógł wybrać wszystkie pozycje, którymi był zainteresowany. Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszy się programista gier komputerowych (61% respondentów chciałaby pracować w tym zawodzie) oraz projektant gier wideo (56% ankietowanych). Nieco mniejszą liczbę zainteresowanych uzyskały stanowiska grafika (2D – 21%, 3D – 32%) , animatora (20%) oraz inżyniera dźwięku (15%). Interesująca jest kwestia czynników, jakimi ankietowani motywują swoją chęć podjęcia pracy w tym zawodzie (pytanie wielokrotnego wyboru). Najważniejszym powodem, który jest atrakcyjny dla większości (89%) ankietowanych, jest możliwość łączenia zainteresowań z pracą. 69% respondentów ceni sobie możliwość realizacji własnych pomysłów. Znacznie mniejsze znaczenie ma prestiż otaczający zawód (interesuje on 25% ankietowanych). Na pytanie „Jak oceniasz szansę znalezienia pracy po w/w kierunku?” 35% respondentów uznało, że ich szansę na znalezienie pracy są duże, a 47% – że średnie. Natomiast w kwestii zapotrzebowania na specjalistów w branży tworzenia gier, aż 54% respondentów uważa, że jest ono duże – co dobrze pokazuje, że na rynku pracy brakuje dobrze wykształconych osób, które są w stanie pokryć to zainteresowanie. Pozostałe 32% uważają zapotrzebowanie na specjalistów za średnie a 14% za małe. Na pytanie „Czy w twojej opinii w/w kierunek zwiększa prestiż uczelni?” aż 93% ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Innowacyjny kierunek przygotowujący do pracy w branży, która rozwija się z dużą dynamiką i potrzebuje wielu specjalistów dobrze świadczy o Uniwersytecie, ukazując go jako nowoczesny i rozwijający się wraz z trendami rynku pracy.
Nowy wizerunek Uniwersytetu Śląskiego i Instytutu Informatyki na WIiNoM po otwarciu nowej specjalności

W skali europejskiej nie jest zbyt dużo kierunków studiów związanych z produkcją gier wideo, jednak uczelnie, które go posiadają, świętują ogromny sukces i cieszą się prestiżem, szkoląc przy tym specjalistów z najwyższej półki.

Dobrze prosperujący kierunek z taką specjalnością na pewno zwrócił uwagę uczelni i firm nie tylko polskich, ale i europejskich, co skutkować może spotkaniami, konferencjami, a być może owocnymi kontraktami i dofinansowaniami. W przyszłości na pewno godne rozważenia byłoby nauczanie w języku angielskim, co mogłoby skutkować przyjazdem studentów zza granicy oraz otwartością i współpracą firm i uczelni zagranicznych.

Warte wspomnienia jest to, że polski student informatyki już nie raz udowodnił swoją wartość. Pierwsza uczelnia, która zdecydowała się na utworzenie takiego kierunku w Polsce nie tylko umocni, ale i rozszerzy wartość polskiego studenta o kolejną dziedzinę informatyki.

Światowe statystyki mówią jasno, że popularność gier wideo ciągle rośnie w stosunku do innych rozrywek, a w samej Wielkiej Brytanii przerósł dochody z rynku filmowego. Zapotrzebowanie na specjalistów w tej branży będzie więc stale powiększało się. W ciągu ostatniego roku sprzedało się ponad 15o milionów sztuk gier na konsole, a na komputery typu PC 36,4 miliony sztuk. Dane te pokazują, jaki jest to ogromny przemysł.

Prócz prestiżu, współpracy z firmami czy – przede wszystkim – szkoleniu specjalistów ważne jest także wspomnienie o tym, że wiedza dotycząca produkcji gier jest ogromna. Na pewno zaowocuje to wieloma ważnymi pracami naukowymi i być może badaniami naukowymi, w których polscy naukowcy będą mogli się chwalić na arenie międzynarodowej.

Przemysł produkcji gier jest całkowicie intelektualny i ma światowy zasięg nawet przy stosunkowo małych środkach stojących za produkcją, a co za tym idzie, o wielkości „możliwości produkcji” decyduje tylko i wyłącznie czynnik ludzki. Szkoląc wielu ekspertów w tej dziedzinie można by nie tylko uzupełnić zasoby istniejących firm, ale też stworzyć nowe firmy i miejsca pracy.

Dla Uniwersytetu na pewno korzyścią jest fakt, że studenci o wszechstronnych umiejętnościach (od informatyki, przez grafikę i poezję do muzyki) chętnie wybiorą kierunek Informatyka ze specjalnością Programista Gier Komputerowych. Na pewno Uniwersytet będzie wyróżniał się na tle innych uczelni wyższych, bo przychodzić do nas będą najlepsi studenci z Polski, ponieważ taki sposób kształcenia jest jednym z niewielu w Polsce.

Sylwetka absolwenta

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie dzisiejszego świata bez informatyki. Stała się ona niezbędnym elementem naszej codzienności. Nie inaczej jest w dziedzinie rozrywki, również tutaj komputer oraz urządzenia komputerowe stały się codziennie wykorzystywanym i powszechnym sprzętem.
Ważnym segmentem rynku rozrywki są gry. Na całym świecie posiadają one miliony wiernych użytkowników, przywiązanych do klasyków gatunku lecz jednocześnie wyczekujących nowych, ciekawych propozycji. Opracowanie nowej gry jest wielkim wyzwaniem i wymaga szeregu unikatowych umiejętności. Jedną z nich jest umiejętność programowania zorientowanego na tworzenie gier.

Programowanie gier wyraźnie różni się od programowania klasycznych systemów informatycznych, np. systemów dla biznesu. Absolwent specjalności Programista Gier Komputerowych będzie posiadał unikatowe umiejętności, ukierunkowane na projektowanie i programowanie gier. Oczywiście absolwent tej specjalności musi być świetnym programistą i takie uniwersalne przygotowanie otrzyma w ramach studiów. Pozwolą one podjąć mu pracę w dowolnej branży związanej z programowaniem komputerów i różnorodnych urządzeń komputerowych.

Umiejętność programowania z wykorzystaniem grafiki komputerowej, animacji, modelowania 3D, programowania sieciowego będzie dodatkowym atutem, takie umiejętności są rzadkie wśród absolwentów studiów informatycznych. Umiejętności związane z modelowaniem procesów fizycznych, tworzeniem wirtualnych światów gier, projektowaniem scenariuszy i poziomów gier staną się atutem otwierającym szeroki dostęp do rynku pracy branży gier oraz szerszego rynku rozrywki komputerowej, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Zawód ten powstał głównie z powodu poziomu skomplikowania gier komputerowych. W pewnym momencie powstała konieczność utworzenia stanowiska dla osoby, która zajmowałaby się ich tworzeniem – planowaniem. Praca programisty gier komputerowych obejmuje przygotowanie środowiska gry, a także programowanie. Programista powinien skupić się również na takich aspektach jak ustalanie działania współczynników numerycznych, które powodują poprawne działanie gry.
Studia na specjalności Programista Gier Komputerowych nie są łatwe, wymagają będą wiele pracy i stawiają przed studentem wiele wyzwań. Są to jednak wymagania o charakterze wyjątkowej intelektualnej przygody a ciężka praca w trakcie studiów zaowocuje unikatowymi umiejętnościami i wyjątkową pozycją na rynku pracy dla absolwenta tej specjalności.

Programiści gier z reguły zatrudniani są w firmach, dużych korporacjach, które są w stanie zapewnić im godziwe zarobki. Zwykle zatrudniają ich producenci lub wydawcy gier komputerowych. Oczywiście mogą oni prowadzić również własną działalność gospodarczą. Programiści zakładają bardzo często spółki z kolegami z branży. Najczęściej swoją działalność określają mianem studia deweloperskiego, gdzie tworzą gry wraz ze wspólnikami lub całą ekipą zatrudnionych pracowników. Często właściciele studia obarczeni są ryzykiem związanym z funkcjonowaniem firmy na rynku. Dlatego tak ważne jest kształcenie w tym kierunku.

Rynek gier komputerowych nie jest wciąż nasycony, tak więc pracy dla nowych fachowców w najbliższej przyszłości nie zabraknie. Świeżym trendem praktykowanym przez producentów gier jest zatrudnianie na stanowisku kobiet, które będą projektować gry atrakcyjne dla nich samych. Analitycy przewidują, że gry komputerowe to rynek, który będzie przynosił coraz większe dochody i będzie coraz bardziej masową formą rozrywki. Dlatego tak ważnym elementem kształcenia w ramach tej specjalności jest równość szans, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.